Quy trình hủy hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2011

Một trong những vướng mắc mà nhiều doanh nghiệp đang đặt ra hiện nay đó chính là: hóa đơn điện tử bị hủy bỏ trong trường hợp nào? Và quy trình hủy bỏ các hóa đơn điện tử được diễn ra theo các bước nào? Trong bài viết này, sẽ hướng dẫn cụ thể quy trình  hủy hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2011/TT-BTC.

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 9 Thông tư 32/2011/TT-BTC thì cách hủy bỏ hoá đơn điện tử cần tiến hành theo quy trình sau: “Chỉ được hủy bỏ hoá đơn điện tử khi có sự đồng ý và xác nhận của cả hai bên tham gia giao dịch”. Cụ thể:

Đối với trường hợp hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế, nếu phát hiện sai thì chỉ được hủy khi có sự đồng ý và xác nhận của người bán và người mua.

hủy hóa đơn điện tử

Chú ý: Việc huỷ hóa đơn điện tử có hiệu lực theo đúng thời hạn do các bên tham gia đã thoả thuận. Hóa đơn điện tử đã hủy phải được lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, người bán thực hiện lập hóa đơn điện tử mới theo quy định tại Thông tư này để gửi cho người mua, trên hóa đơn điện tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm.”

Quy trình hủy bỏ các hóa đơn điện tử để kê khai quyết toán cho đúng gồm các bước sau:

 + Hủy hóa đơn điện tử trong trường hợp này được áp dụng sau khi một thời gian dài sử dụng thì các doanh nghiệp sẽ tiêu hủy, loại bỏ các hóa đơn điện tử cũ và không còn giá trị sử dụng. Các doanh nghiệp hoàn toàn có thể được phép tự hủy hóa đơn điện tử sau khi hết hạn lưu trữ theo Luật kế toán quy định. Do việc làm này không ảnh hưởng đến các loại hóa đơn điện tử còn thời hạn lưu trữ.

 + Trước khi thực hiện xóa, hủy bỏ hóa đơn điện tử thì các doanh nghiệp phải tiến hành lọc lại hóa đơn. Rà soát lại thông tin trong hóa đơn để tránh hủy nhầm các hóa đơn vẫn còn giá trị hoặc những hóa đơn quan trọng.

 + Các doanh nghiệp cần lưu ý khi hủy hóa đơn. Doanh nghiệp hoặc khách hàng không được phép cung cấp các thông tin liên quan đến hóa đơn trước khi tiêu hủy. Nhằm tránh tình trạng rò rỉ thông tin cho bên thứ 3 hạn chế được những rủi ro có thể gặp phải khi hủy hóa đơn điện tử.
Trên đây là quy trình hủy hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2011/TT-BTC, hy vọng sẽ giúp ích được cho doanh nghiệp trong quá trình triển khai sử dụng hóa đơn điện tử.
https://congdongtrithuc.net/

https://congdongtrithuc.net/tin-tuc/