Kinh doanhPháp luậtTài chính

Quy định về cách viết hóa đơn thuế suất 0%

Một trong những mối quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp hiện nay là cách viết hóa đơn sao cho đúng với quy định của pháp luật. Nếu hóa đơn bị ghi sai trong một số trường hợp, kế toán sẽ phải sử dụng biên bản hủy hóa đơn hoặc mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử mới nhất. Tuy nhiên, để có thể giảm thiểu sai sót dẫn đến thiệt hại cho doanh nghiệp và mất thời gian cho việc xử lý, kế toán nên nắm rõ các quy định khi viết hóa đơn. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách viết hóa đơn thuế suất 0% và điều kiện để doanh nghiệp áp dụng thuế suất 0%.

1. Điều kiện để doanh nghiệp được áp dụng mức thuế suất 0%

a. Đối với hàng hóa xuất khẩu: sở hữu hợp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu; chuẩn bị các chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật; tờ khai hải quan.

b. Đối với dịch vụ xuất khẩu: Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan; Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật.

c. Đối với vận tải quốc tế: Có hợp đồng vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hóa giữa người vận chuyển và người thuê vận chuyển theo chặng quốc tế từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài đến Việt Nam hoặc cả điểm đi và điểm đến ở nước ngoài theo các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật. Đối với vận chuyển hành khách, hợp đồng vận chuyển là vé. Cơ sở kinh doanh vận tải quốc tế thực hiện theo các quy định của pháp luật về vận tải. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng hoặc các hình thức thanh toán khác được coi là thanh toán qua ngân hàng.

d. Dịch vụ của ngành hàng không áp dụng thuế suất 0% được thực hiện trong khu vực cảng hàng không quốc tế, sân bay, nhà ga hàng hóa hàng không quốc tế và đáp ứng các điều kiện sau: Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức ở nước ngoài, hãng hàng không nước ngoài hoặc yêu cầu cung ứng dịch vụ của tổ chức ở nước ngoài, hãng hàng không nước ngoài; Có chứng từ thanh toán dịch vụ qua ngân hàng hoặc các hình thức thanh toán khác được coi là thanh toán qua ngân hàng. Trường hợp các dịch vụ cung cấp cho tổ chức nước ngoài, hãng hàng không nước ngoài phát sinh không thường xuyên, không theo lịch trình và không có hợp đồng, phải có chứng từ thanh toán trực tiếp của tổ chức nước ngoài, hãng hàng không nước ngoài.

e. Dịch vụ của ngành hàng hải áp dụng thuế suất 0% thực hiện tại khu vực cảng và đáp ứng các điều kiện sau: Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức ở nước ngoài, người đại lý tàu biển hoặc yêu cầu cung ứng dịch vụ của tổ chức ở nước ngoài hoặc người đại lý tàu biển; Có chứng từ thanh toán dịch vụ qua ngân hàng của tổ chức ở nước ngoài hoặc có chứng từ thanh toán dịch vụ qua ngân hàng của người đại lý tàu biển cho cơ sở cung ứng dịch vụ hoặc các hình thức thanh toán khác được coi là thanh toán qua ngân hàng.

Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử cần lưu ý gì? 

Tìm hiểu về chữ ký số của người mua trên hóa đơn

2. Cách viết hóa đơn khi áp dụng mức thuế suất 0%

Kế toán của doanh nghiệp tiến hành kê khai thuế GTGT trên phần mềm hỗ trợ kế toán và nhập dữ liệu tương ứng tại các trường thông tin.

Lưu ý cách viết hóa đơn tại các trường thông tin sau:

Khai GTGT thuế đầu vào: Kê khai số tiền giá trị hàng hóa, dịch vụ vào Chỉ tiêu 23 trên tờ khai 01/GTGT;

Khai thuế GTGT đầu ra: Kê khai số tiền giá trị hàng hóa, dịch vụ vào chỉ tiêu 29 (đối với đối tượng chịu thuế suất 0%) trên tờ khai 01/GTGT;

Giá bán: là giá thanh toán

Thuế suất: thuế suất viết là 0%

Số thuế GTGT: viết là 0.

 

Comment here