Website tổng hợp thông tin tri thức xã hội, các chuyên mục từ công nghệ, sức khỏe đến kinh doanh, pháp luật

Sức khỏe

Tin tức

Thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm

Thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm

Thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm là thủ tục mà bất kỳ thương nhân nào muốn thực hiện công bố sản phẩm thực phẩm, đưa sản phẩm của mình lên thị trường để kinh doanh đều phải làm. Vậy khi thực hiện làm thủ tục cần chuẩn bị hồ sơ như thế...